இந்தப் படத்தைப் பார்த்தீர்களா? in English: What does இந்தப் படத்தைப் பார்த்தீர்களா? mean in English? If you want to learn இந்தப் படத்தைப் பார்த்தீர்களா? in English, you will find the translation here, along with other translations from Tamil to English. You can also listen to audio pronunciation to learn how to pronounce இந்தப் படத்தைப் பார்த்தீர்களா? in English and how to read it. We hope this will help you in learning languages.
Here is இந்தப் படத்தைப் பார்த்தீர்களா? meaning in English:
Have you seen this movie?
Have you seen this movie? in all languages