உன்னிடம் பேசுவது நன்றாக இருந்தது in English: What does உன்னிடம் பேசுவது நன்றாக இருந்தது mean in English? If you want to learn உன்னிடம் பேசுவது நன்றாக இருந்தது in English, you will find the translation here, along with other translations from Tamil to English. You can also listen to audio pronunciation to learn how to pronounce உன்னிடம் பேசுவது நன்றாக இருந்தது in English and how to read it. We hope this will help you in learning languages.
Here is உன்னிடம் பேசுவது நன்றாக இருந்தது meaning in English:
It's been nice talking to you
It's been nice talking to you in all languages