நீங்கள் கருவுற்றுள்ளீர்களா? in English: What does நீங்கள் கருவுற்றுள்ளீர்களா? mean in English? If you want to learn நீங்கள் கருவுற்றுள்ளீர்களா? in English, you will find the translation here, along with other translations from Tamil to English. You can also listen to audio pronunciation to learn how to pronounce நீங்கள் கருவுற்றுள்ளீர்களா? in English and how to read it. We hope this will help you in learning languages.
Here is நீங்கள் கருவுற்றுள்ளீர்களா? meaning in English:
Are you pregnant?
Are you pregnant? in all languages