Αριστοτεχνικά по-русски: Что значит αριστοτεχνικά по-русски? Здесь вы найдете перевод слова αριστοτεχνικά с греческого языка на русский. Также вы можете послушать аудио и узнать, как произносится αριστοτεχνικά по-русски. Надеемся, это поможет Вам в изучении языков.
Вот как переводится αριστοτεχνικά:
мастерски
Мастерски на всех языках
Посмотрите переводы других слов с греческого языка на русский язык:
Цитирование
"Перевод Αριστοτεχνικά с греческого языка на русский." In Different Languages, https://www.indifferentlanguages.com/ru/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4/%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/vv7x9v.
Скопировано